zebra-crossing.jpg

Ondernemen, groeien en veranderen met medewerkers als bondgenoten.

SharedDynamics maakt werk van omgevingen waar initiatief & ondernemerschap deel zijn van het DNA. Wij creëren teams en gemeenschappen die samen het verschil willen maken voor klanten & eindgebruikers ondanks een context van voortdurend veranderen. We helpen leidinggevenden om de mens-kant van ondernemen, van groeien en veranderen te faciliteren.

 

De wereld is voortdurend in verandering. U wil ondernemen en groeien. Dus beseft u dat u als organisatie in staat moet zijn om in te spelen op de veranderingen.

U wil niet dat veranderingen ondergaan worden. Dat er brandjes geblust worden. Daarentegen wil u dat de organisatie - de medewerkers als team - actief vorm geeft aan de toekomst.

U rekent op eigenaarschap, op teamwork en zelfvertrouwen bij uw medewerkers.

U wil niet dat medewerkers opgeven, maar dat ze zoeken naar alternatieven, hun creativiteit inzetten en durven innoveren.

Durven fouten maken en vooral bij-leren, beter worden en continue optimaliseren moeten volgens u deel worden van het DNA van de organisatie.

U wil als organisatie en leiderschapsteam competenter worden om met veranderingen om te gaan. 

 

"It's not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent; it is the one that is most adaptable to change" - Charles Darwin

Ontdek HIER hoe wij u als partner daarin hunnen helpen.

Wie zijn wij

SharedDynamics is ontstaan vanuit onze ervaring dat heel wat organisaties geconfronteerd worden met de noodzaak om te veranderen. De omgeving dan wel groei dwingt hen daartoe. Het viel ons echter op dat heel veel veranderinitiatieven focussen op het realiseren van de technische component van de verandering (zoals processen, nieuwe applicaties, ...) maar de mens-kant van veranderen aan haar lot overlaten. Vaak resulteren deze initiatieven dan ook niet in de beoogde ambities. Te vaak nét omdàt het project beperkt werd tot het afvinken van deliverables en géén (of slechts stiefmoederlijk) aandacht besteed werd aan het proces van de transformatie noch aan het creëren van eigenaarschap voor de verandering bij de medewerkers. 

"You don't build a business. Build people so people can build the business." - Zig Ziglar

Veranderen heeft weliswaar een technische component maar ook een menselijke component. En die mens-kant van veranderen is niet steeds zo voorspelbaar noch eenvoudigweg te coderen. Vanuit onze passie voor de psychologie achter de interacties tussen individuen & de processen van groepsdynamiek, zijn we ons net steeds in die menselijke component van veranderen gaan verdiepen. 

Te vaak komen we organisaties tegen die mensen herleiden tot een kostenpost. Ze maken volgens ons onvoldoende werk van het creëren van waarde mét de mensen in de organisatie. Het zijn desalniettemin nét die medewerkers en de manier waarop ze met elkaar samenwerken, die niet kunnen gekopieerd worden door de concurrenten (in tegenstelling tot machines en technologie).

"Make sure your team excels in these unique human skills to touch the customer at the heart" - Steven Van Belleghem

Passie, empathie en creativiteit worden echter dé ingrediënten voor de toekomst om klanten & eindgebruikers onuitwisbare ervaringen te geven. Inzetten op de samenwerking tussen de medewerkers en op het zo effectief mogelijk inzetten van de energie en talenten van medewerkers zullen bijgevolg dé meest waardevolle ingredienten worden om het verschil te maken bij klanten of eindgebruikers

In tijden waarin veranderen het nieuwe normaal geworden is, zijn veranderingen aan deze samenwerking tussen unieke menselijke talenten geen uitzondering. Succesvol transformeren & organiseren rond exceptionele krantenervaringen zijn eveneens een nieuw normaal geworden. Verandervaardigheid of het vermogen tot 'adaptability' wordt een cruciaal deel van het DNA van de medewerkers. Veranderingen succesvol faciliteren maakt een evident onderdeel uit van de rol van leiderschap op elk niveau in organisaties en betekent het onderscheidend vermogen ten aanzien van de concurrentie.  

SharedDynamics heeft gedurende meer dan 15 jaar ervaring opgebouwd in het innoveren van organisaties & in het wendbaar (agile) maken van processen en interacties tussen mensen onderling en/of mensen en technologie. In een uitgebreide & gevarieerde praktijkervaring met verandersituaties werden praktijk afgetoetst aan wetenschappelijk onderbouwde kennis van de mens als individu en in groep. 

Voor onze klanten streven we niet alleen naar het creëren van 'shared dynamics' binnen de organisatie, maar we werken ook 'in' shared dynamics met onze klanten. We treden op als externe verandercoach en laten onze klanten in de lead; het is uiteindelijk ùw verhaal en dat blijft het ook na onze samenwerking. We zetten u daarentegen graag op weg om als organisatie, als team of leidingevende/leider vaardiger te worden. We ondersteunen bij het bepalen van de organisatiestrategie en kunnen de implementatie op het terrein begeleiden. Ook op de langere termijn kan u op ons rekenen als sparring partner die af en toe nog eens voeding komt geven aan het verandervermogen.

SharedDynamics bestaat uit een netwerk van veranderexperten. Heb je dus zelf ervaring met het begeleiden van veranderingen bij individuen en in organisaties, met het coachen van leidinggevenden of bedrijfsleiders in tijden van groei en verandering? Krijgt je energie van het creëren van een ondernemende mindset en cultuur, of van het faciliteren van interactieprocessen? Laten we dan zeker kennis maken en bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op. U kan ons rechtstreeks bereiken via onderstaand contactformulier: 

Voornaam/familienaam *
Voornaam/familienaam